Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Zarządzenie Nr 3 /2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 maja 2022 r.

Utworzono dnia 18.05.2022
w sprawie nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego ustanowionego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy Na podstawie § 10 ust. 3 w zw. z ust. 1, 2, §12 pkt 1, 3, 6,  §28 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego...
czytaj dalej na temat: Zarządzenie Nr 3 /2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 maja 2022 r.

SZKOŁA DLA RODZICÓW

Utworzono dnia 18.05.2022

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił w ramach projektu socjalnego zajęcia warsztatowe „Szkoła dla rodziców”.

Aktualnie odbywa sie edycja piersza, która ukierunkowana jest na wsparcie dla rodziców objetych asystenturą rodzin.

 Program ukierunkowany jest  na zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży

 

 Celem zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców” jest:

 • Zwiększenie umiejętności wychowawczych, takich np. jak: komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie uczuć, budowanie realnej samooceny dziecka, stawianie wymagań i granic.
 • Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej, czynników ryzyka i chroniących.
 • Zwiększanie umiejętności budowania podmiotowych relacji z dziećmi opartych na szacunku, akceptacji i zrozumieniu
 • Zmiana postaw wychowawczych rodziców, na postawy zapobiegające (zmniejszające) zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, takich np. jak zachowania agresywne, używanie substancji psychoaktywnych, przedwczesna inicjacja seksualna.
 

Propozycja realizacji zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców”

Długość jednej edycji programu (w godzinach): 16 godzin

Ilość spotkań:8

Długość spotkań: 2 godziny

 

Tematyka spotkań :

 1. Etapy rozwoju dzieci - 11 maja
 2. Wprowadzenie w komunikację interpersonalną / Jak rozmawiać by słuchać i być słuchanym - 18 maja
 3. Emocje, dzieci i rodziców, jak sobie z nimi radzić - 25 maja
 4. Miłość jako ważny aspekt w relacji rodzic – dziecko / Stawianie granic, po co i jak je stawiać - 1 czerwca
 5. Stosowanie kar w celu wygaszania niepożądanych zachowań / Stosowanie nagród w celu wzmacniania pożądanych zachowań - 8 czerwca
 6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci - 15 czerwca
 7. Relacje między rodzicami i ich wpływ na funkcjonowanie dzieci / Wpływ dysfunkcji rodzinnych na rozwój dzieci - 22 czerwca
 8. Jak radzić sobie z agresją dziecka i zachowaniami autoagresywnymi - 29 czerwca

Zajęcia prowadzi psycholog mgr Ignacy Hadała ora pracownicy socjalni i asystenci tut. Ośrodka.

 

 
czytaj dalej na temat: SZKOŁA DLA RODZICÓW

DODATKI OSŁONOWE

Utworzono dnia 29.03.2022

UWAGA  WAŻNE !!! Dotyczy dodatków osłonowych

Dnia 30.03.2022r. zostanie przekazana na konta pierwsza rata dodatków oslonowych złożonych do dnia 31.01.2022r..

Gotówka będzie do odebrania w Baku Żuławskim w dniach 30-31 marzec 2022r.

O NASTĘPNYCH WYPŁATACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ.

czytaj dalej na temat: DODATKI OSŁONOWE

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU MARCU 2022

Utworzono dnia 28.03.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ,  będzie wydawana  w dniu 30 oraz 31 marca 2022 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

 

czytaj dalej na temat: TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W MIESIĄCU MARCU 2022

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ LUTY 2022

Utworzono dnia 21.02.2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu lutym 2022 będzie wydawana  w dniu 25 oraz 28 lutego 2022 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ LUTY 2022

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Utworzono dnia 16.02.2022

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem  21-27 luty 2022

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego działającego w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że tut. Zespół Interdyscyplinarny włącza się w ogólnopolskie obchody  Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem organizując bezpłatne porady psychologiczne, których będzie udzielał psycholog Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w dniach wskazanych poniżej:

wtorek  8 -15

środa  8 - 15

Numer telefonu kontaktowego  do psychologa  533 325 727 (praca w trybie zdalnym - kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów).

 Ponadto informujemy, że bezpłatną pomoc prawną można uzyskać w:

 • Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawska 52 w dniach wskazanych poniżej:

             poniedziałek 16:15- 20:15

             środa 16:15-20:15

             numer telefonu kontaktowego 55 261 73 04

 • Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28B w dniach wskazanych poniżej:

             poniedziałek 9 -13

             wtorek 9-13

             środa 12:30-16:30

             czwartek 9-13

             piątek 9-13

 numer telefonu kontaktowego 504 935 958 (praca w trybie zdalnym - kontakt telefoniczny w godzinach dyżurów)

Ponadto każdy zainteresowany będzie mógł w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną oraz psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” tj. m.in. Sąd Rejonowy w Malborku (www.malbork.sr.gov.pl)  oraz Prokuratura Rejonowa w Malborku.

czytaj dalej na temat: TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

RODZINA WSPIERAJĄCA POSZUKIWANA

Utworzono dnia 16.02.2022

Zobacz obraz źródłowy

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym   w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji!.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016r. poz. 575 z późn. zm.)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny    i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejsko-Gminnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 

 

 

czytaj dalej na temat: RODZINA WSPIERAJĄCA POSZUKIWANA

PILNE !!!!!!

Utworzono dnia 10.02.2022

MIEJKO-GMINNY OŚRODEK INFORMUJE,ŻE ZE WZGLĘDU NA LICZNE ZAKAŻENIA COVID PRACOWNIKÓW TUT. OŚRODKA W MGOPS OGRANICZA OBSŁUGĘ INTERESANTÓW TYLKO DO OBSŁUGI TELEFONICZNEJ.

W DNIU 11.02.2022 OŚRODEK JEST ZAMKNIETY DLA INTERESANTÓW.

WNIOSKI O DODATEK OSŁONOWY BĘDĄ WYDAWANE OD 14.02.2022 TYLKO I WYŁĄCZNIE W GODZINACH OD 9-11 DO ODWOŁANIA

CAŁY CZAS INSTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELKTONICZNIEJ  POPRZEZ  ePUAP , PODPIS KWALIFIKOWANY, ORAZ PROFIL ZAUFANY, NA BUDUNKU MGOPS MIEŚCI SIĘ SKRZYNKA POCZTOWA ,DO KTÓREJ RÓWNIEŻ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

czytaj dalej na temat: PILNE !!!!!!

WAŻNA INFORMACJA

Utworzono dnia 08.02.2022

Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że z dniem 31.12.2021 r. zakończył swoją działalność Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Nowym Dworze Gdańskim.

Jednocześnie informujemy, że najbliżej działającym tego typu podmiotem jest od 01.01.2022 r. Lokalny Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Malborku.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem w Malborku działa w budynku PCPR  w Malborku przy ul. Plac Słowiański 6.

W Lokalnym Punkcie Pomocy w Malborku pokrzywdzeni przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe będą miały zapewniony dostęp do osoby pierwszego kontaktu w dniach:

 - wtorek w godz. 15-20

- piątek w godz. 13-18

Kontakt telefoniczny w dniach i godzinach pracy Lokalnego Punktu pod numerem telefonu: 793 599 933

czytaj dalej na temat: WAŻNA INFORMACJA

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

Utworzono dnia 03.02.2022

Z A W I A D O M I E N I E

O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIENIA SPRAW

 

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, a w szczególności:

 1. z zakresu pomocy społecznej,
 2. świadczeń rodzinnych,
 3. zasiłków dla opiekunów,
 4. świadczeń wychowawczych (500+),
 5. świadczenia dobry start (300+),
 6. jednorazowych świadczeń tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie ,,Za życiem”)
 7. pomocy osobom uprawnionym do alimentów (świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
 8. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 9. dodatków mieszkaniowych,
 10. dodatków energetycznych,
 11. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański,
 12. spraw, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 13. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 14. dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w  ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 15. dotyczących przyznania dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

 

na okres od 04.02.2022r. do 05.03.2022r.

UWAGA!!! JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WYPŁATA PRZYZNANYCH JUŻ ŚWIADCZEŃ ODBYWA SIĘ BEZ ZMIAN, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WYPŁAT DOSTĘPNYM HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim (mgopsndg.pl)

Jednocześnie informuję również, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 1. czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
 2. ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
 3. wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

 

czytaj dalej na temat: Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

OGRANICZENIA W OBSLUDZE INTERESANTÓW

Utworzono dnia 24.01.2022

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku ze stanem pandemii – od dnia 25.01.2022r. obsługa interesantów będzie odbywać się wyłącznie telefonicznie

nr 55 247 22 39

Za utrudnienia przepraszamy

 

Wnioski i pisma prosimy przekazywać drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP lub na adres mailowy: sekretariat@mgopsndg.pl lub za pośrednictwem poczty lub za pomocą skrzynki pocztowej umieszczonej przy wejściu do MGOPS

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: OGRANICZENIA W OBSLUDZE INTERESANTÓW

PROJEKT SOCJALNY " CHOINKA ZA CHOINKĘ"

Utworzono dnia 23.12.2021

     „ Choinka pod choinkę” to organizowana już drugi rok akcja Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, która polega na podarowaniu świątecznego drzewka podopiecznym ośrodka. Świąteczne drzewko to najważniejszy symbol Bożego narodzenia i nie powinno zabraknąć go w żadnym domu. Asystenci rodziny doskonale o tym wiedzą, więc ich tradycją staje się podarowanie żywej, pięknie pachnącej, zielonej choinki każdej potrzebującej rodzinie.

22 grudnia asystenci rodziny po raz kolejny przekazali podopiecznym ośrodka prezenty w postaci świątecznych drzewek bożonarodzeniowych.

Szczególne podziękowania należą się firmie WAITW z Elbląga, której właścicielem jest pan  Ariel Zubiel- główny sponsor projektu. Pan Ariel chętnie wspiera nasz ośrodek w świątecznych akcjach, ponieważ wie, że dobro powraca i warto dzielić się z innymi.

czytaj dalej na temat: PROJEKT SOCJALNY " CHOINKA ZA CHOINKĘ"

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 63

W poprzednim tygodniu: 343

W tym miesiącu: 1010

W poprzednim miesiącu: 1573

Wszystkich: 118753