Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

AKTUALNOŚCI, strona 3:

NOWE WNIOSKI 2021/2022

Utworzono dnia 23.07.2021

Uprzejmie informujemy, że wnioski na nowy okres świadczeniowy/zasiiłkowy 2021/2022 wydawane będą od 02.08.2021r. Wypełnione wnioski na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy 2021/2022 można będzie składać po uprzednim umówieniu się telefonicznie w godzinach od 9:00 do 11:00...

czytaj dalej na temat: NOWE WNIOSKI 2021/2022

zarządzenie nr 6/2021

Utworzono dnia 15.07.2021

Zarządzenie Nr  6 / 2021

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

 z   dnia 15 lipca 2021 roku

 

 

w  sprawie  zmiany czasu pracy na okres upałów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w zw. z 10 ust. 1, 2, §1 pkt 3 §28 ust. 1 pkt 3Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zatwierdzonego zarządzeniem Nr  643 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 r.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z upałami Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 16.07.2021 będzie czynny w godzinach od 6.00 do 14.00.

 

          

§ 2. 

 

Informację o zmienionym czasie pracy umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

 

§ 3. 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

D Y R E K T O R

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

 

/-/  mgr Katarzyna Jureko

 

 

Zarządzenie Nr 5/2021

Utworzono dnia 12.07.2021

Zarządzenie Nr  5 / 2021

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

 z   dnia 12 lipca 2021 roku

 

 

w  sprawie  skrócenia czasu pracy na okres upałów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

 

 

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) w zw. z §10 ust. 1, §11, §12 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zatwierdzonego zarządzeniem Nr  643 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 r.

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Wprowadzam  w dniu 12 lipca 2021 roku skrócony czas pracy dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w związku z upałami.
  2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim będzie czynny:
  1.  w dniu 12 lipca 2021 r. do godz. 14.30,
  2. W dniu 13,14 i 15 lipca 2021 r. od 6.00 do 14.00

 

          

§ 2. 

 

Informację o skróconym czasie pracy umieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

 

 

D Y R E K T O R

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

 

/-/  mgr Katarzyna Jureko

 

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POPŻ W LIPCU

Utworzono dnia 28.06.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu lipiec 2021 będzie wydawana  w dniu 05 oraz 06 lipiec 2021 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-13.00

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POPŻ W LIPCU

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2021-2026

Utworzono dnia 24.06.2021

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2026.

Uwagi można składać do dnia 9 lipca 2021 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz na nasz adres pocztowy.

Wypełniony formularz zgłaszania uwag należy przesłać na adres: sekretariat@mgopsndg.pl

W tytule wiadomości należy wpisać „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Dwór Gdański  na lata 2021-2026”.

oraz drogą pocztową na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej

Ul. Konopnickiej 19

82-100 Nowy Dwór Gdański

Z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2021-2026”.

czytaj dalej na temat: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI NA LATA 2021-2026

Nowe godziny otwarcia Ośrodka

Utworzono dnia 14.06.2021

UWAGA !!! Nowe godziny otwarcia Ośrodka   Poniedziałek   8.00 -12. 00 Wtorek   8.00 -  12.00 Środa   13.00 –...

UWAGA !!!

Nowe godziny przyjmowania klientów

Dział Wsparcia Finansowego Rodzin

 

Poniedziałek

8.00 -12. 00

Wtorek

8.00 -  12.00

Środa

13.00 – 16.00

Czwartek

8.00 -12.00

Piątek

8.00 -12.00

 

Nowe godziny przyjmowania klientów

przez pracowników socjanych

 

Poniedziałek

8.00 -10. 00

Wtorek

8.00 -  10.00

Środa

13.00 – 16.00

Czwartek

8.00 -10.00

Piątek

8.00 -10.00

czytaj dalej na temat: Nowe godziny otwarcia Ośrodka

TERMIN Y WYDAWANIA ŻYWNOŚCI CZERWIEC 2021

Utworzono dnia 09.06.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu czerwiec 2021 będzie wydawana  w dniu 11 oraz  14 czerwiec 2021 roku  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać  pracownicy socjalni tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-13.00

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: TERMIN Y WYDAWANIA ŻYWNOŚCI CZERWIEC 2021

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ W MIESIĄCU MAJU 2021

Utworzono dnia 18.05.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu maju 2021 będzie wydawana  w dniu 20, 21 oraz 24 maj 2021 roku dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą żołnierze z  7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt mar. Adama Dedio z Malborka wraz z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ W MIESIĄCU MAJU 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 65

W poprzednim tygodniu: 343

W tym miesiącu: 1012

W poprzednim miesiącu: 1573

Wszystkich: 118755