Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Fundusz Alimentacyjny

Komu przysługuje?

Fundusz alimentacyjny przysługuje osobie, która ma zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500,00 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  kwoty 900,00 zł.

Zasada „złotówka za złotówkę”

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę w/w o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z powyższym zapisem jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń zfunduszu alimentacyjnego, tj. kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

-do ukończenia 18 roku życia;
-o ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
-bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

– została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, albo w pieczy zastępczej;
– zawarła związek małżeński.

WAŻNE !!!

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych.

 

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego na kolejny okres można składać od dnia 1 lipca danego roku drogą elektroniczną.

 W przypadku  gdy  osoba  ubiegająca  się o funduszu alimentacyjny  na  kolejny  okres  złoży  wniosek  wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o funduszu alimentacyjny  na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do  funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  funduszu alimentacyjny  na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjny  oraz  wypłata  przysługującego  funduszu alimentacyjnego  następuje  do  dnia  31  grudnia  tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  funduszu alimentacyjny  na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego oraz  wypłata  przysługującego  funduszu alimentacyjnego następuje  do  dnia  31  stycznia  następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o  funduszu alimentacyjny  na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego  oraz  wypłata  przysługującego  funduszu alimentacyjnego następuje  do  ostatniego  dnia lutego następnego roku.

 

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?      

Wnioski można odebrać i złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim lub pobrać wnioski ze strony internetowej;

https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

WIĘCEJ INFORMACJI 

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusz-alimentacyjny
https://www.gov.pl/web/rodzina/podstawowe-dokumenty-fundusz-alimentacyjny
 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny