Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Dodatek energetyczny

Dla kogo dodatek energetyczny ? - dla odbiorcy wrażliwego...

Zgodnie z art. 5c ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. 2018. 755 ze zm.) zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej” tz.:

  • osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy,
  • osobę, która jest stroną umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość dodatku energetycznego

 

Zgodnie z Obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska  z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. (Mon. Pol. z  2021 r. poz. 393) wysokość dodatku energetycznego dla gospodarstwa domowego:

 

​​

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc,

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc,

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc.

Pamiętaj, złóż wniosek

Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej. Formularze wniosków są dostępne w tut. Ośrodku w pokoju nr 5 . Tam również są one przyjmowane.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

– decyzję administracyjną o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

– kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,

– kserokopię rachunku lub faktury VAT za energię elektryczną, (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na okres pobierania dodatku mieszkaniowego. Wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku, zgodnie ze złożoną dyspozycją.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

WNIOSEK O DODAREK ENERGETYCZNY

Utworzono dnia 16.03.2020, 07:57

WNIOSEK O DODATEK MIESZKANOWY

Utworzono dnia 16.03.2020, 07:56

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny