Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw przez organ administracji publicznej

Utworzono dnia 03.02.2022

Z A W I A D O M I E N I E

O WSTRZYMANIU BIEGU TERMINÓW ZAŁATWIENIA SPRAW

 

Na podstawie art. 15zzzzzn1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). zawiadamiam o wstrzymaniu biegu terminów załatwienia spraw z zakresu zabezpieczenia społecznego realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, a w szczególności:

 1. z zakresu pomocy społecznej,
 2. świadczeń rodzinnych,
 3. zasiłków dla opiekunów,
 4. świadczeń wychowawczych (500+),
 5. świadczenia dobry start (300+),
 6. jednorazowych świadczeń tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (świadczenie ,,Za życiem”)
 7. pomocy osobom uprawnionym do alimentów (świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
 8. postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 9. dodatków mieszkaniowych,
 10. dodatków energetycznych,
 11. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański,
 12. spraw, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
 13. potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 14. dotyczących udzielania informacji w trybach określonych w obowiązujących ustawach, w szczególności w  ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 15. dotyczących przyznania dodatku osłonowego na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

 

na okres od 04.02.2022r. do 05.03.2022r.

UWAGA!!! JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE WYPŁATA PRZYZNANYCH JUŻ ŚWIADCZEŃ ODBYWA SIĘ BEZ ZMIAN, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WYPŁAT DOSTĘPNYM HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim (mgopsndg.pl)

Jednocześnie informuję również, że zgodnie z zapisem art. 15 zzzzzn1 ust. 3 i ust. 4 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

 1. czynności dokonane przez organ administracji publicznej w okresie, o którym mowa w ust.1 są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron;
 2. ogłoszenie niniejszego zawiadomienia, wyłącza wywodzenie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
 3. wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw dotyczy także spraw, do których stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 65

W poprzednim tygodniu: 343

W tym miesiącu: 1012

W poprzednim miesiącu: 1573

Wszystkich: 118755