Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

RODZINY WSPIERAJĄCE

Zostań rodziną wspierającą

OGŁOSZENIE O NABORZE RODZINY WSPIERAJĄCE 2023-2024


 Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny borykające się z trudnościami w zakresie  opieki i wychowania  dzieci.
 
Działania rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r. poz.1426).

 
Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do współpracy wszystkie rodziny chcące zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Formy pomocy wynikają z potrzeb rodziny i mogą dotyczyć:

-udzielania porad i wskazówek w takich kwestiach jak np.: gotowanie, sprzątanie, higiena osobista, gospodarowanie budżetem domowym, prowadzenie gospodarstwa domowego;
-organizowanie czasu wolnego dla dzieci;
-nauka wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny;
-pomoc w nauce.

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, krewni), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Lądka- Zdroju określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- wniosek w tej sprawie należy złożyć w MGOPS w Nowym Dworze Gd.
-umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS Nowy Dwór Gd.
-uzyskać pozytywną opinię Kierownika MGOPS Nowy Dwór Gd. na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.
 

Osoba/rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

-występuje problem uzależnień;
-ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
-członek rodziny ma odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
-członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
-występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
-była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim pod nr tel 55 247 22 39

 

Katarzyna Jureko
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gd.

Nowy Dwór Gd. 29.02.2024

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
RODZINY WSPIERAJĄCE  2023- 2024
 
Informacja dla rodzin chcących wesprzeć rodziny
borykające się z trudnościami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 
Działania rodziny wspierającej określa art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2023 r. poz.1426).

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do współpracy wszystkie rodziny chcące zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych.

Formy pomocy wynikają z potrzeb rodziny i mogą dotyczyć:

-udzielania porad i wskazówek w takich kwestiach jak np.: gotowanie, sprzątanie, higiena osobista, gospodarowanie budżetem domowym, prowadzenie gospodarstwa domowego;
-organizowanie czasu wolnego dla dzieci;
-nauka wspólnego spędzania czasu wolnego przez członków rodziny;
-pomoc w nauce.

Funkcję rodziny wspierającej mogą pełnić osoby z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, krewni), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji rodzinnych.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji,
a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen) na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Lądka- Zdroju określającą zasady zwrotu kosztów.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- wniosek w tej sprawie należy złożyć w MGOPS w Nowym Dworze Gd.
-umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS Nowy Dwór Gd.
-uzyskać pozytywną opinię Kierownika MGOPS Nowy Dwór Gd. na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.
 

Osoba/rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

-występuje problem uzależnień;
-ma problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
-członek rodziny ma odebraną lub ograniczoną władzę rodzicielską,
-członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji,
-występują zaburzenia lub choroba psychiczna,
-była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim pod nr tel 55 247 22 39

 

Katarzyna Jureko
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowym Dworze Gd.

Nowy Dwór Gd. 06.11.2023

 

 

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 
Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
-opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami; prowadzeniu gospodarstwa domowego;
-kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
-złożyć wniosek w tej sprawie w Mgops Nowy Dwór Gdański
-umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim;
-uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
-podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. tel. 55 247 22 39.2022    01.03.2023

 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE – RODZINY WSPIERAJACE
 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2017r. poz.697 z póź. zm.)

WAŻNE!

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. dziadkowie, sąsiedzi, krewni, znajomi)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo rożne, uzależnione od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowawczych dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

RODZINA WSPIERAJĄCA WE WSPÓŁPRACY Z ASYSTENTEM RODZINY POMAGA RODZINIE PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W:

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- opiece i wychowaniu dzieci

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

 

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ/ZROBIĆ?

ZŁOŻYĆ WNIOSEK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOPS NOWY DWÓR GDAŃSKI
ZGODZIĆ SIĘ NA WIZYTĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PODPISAĆ UMOWĘ, KTÓRA OKREŚLI MIN. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM WSPARCIA RODZINIE
​​

29.05.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE – RODZINY WSPIERAJACE
 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2017r. poz.697 z póź. zm.)

WAŻNE!

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. dziadkowie, sąsiedzi, krewni, znajomi)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo rożne, uzależnione od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowawczych dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

RODZINA WSPIERAJĄCA WE WSPÓŁPRACY Z ASYSTENTEM RODZINY POMAGA RODZINIE PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W:

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- opiece i wychowaniu dzieci

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ/ZROBIĆ?

-ZŁOŻYĆ WNIOSEK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOPS NOWY DWÓR GDAŃSKI
-ZGODZIĆ SIĘ NA WIZYTĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
-UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
-PODPISAĆ UMOWĘ, KTÓRA OKREŚLI MIN. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM WSPARCIA RODZINIE
​​13.01.2020

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami
wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).
 
Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
prowadzeniu gospodarstwa domowego;
kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
złożyć wniosek w tej sprawie w Mgops Nowy Dwór Gdanski
umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim;
uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.
Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. tel. 55 247 22

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.