Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

RODZINY WSPIERAJĄCE

Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do współpracy rodziny,
chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych.
Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).
 
Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 1. złożyć wniosek w tej sprawie w Mgops Nowy Dwór Gdanski
 2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. tel. 55 247 22 39.

16.02.2022

 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE – RODZINY WSPIERAJACE

 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2017r. poz.697 z póź. zm.)

WAŻNE!

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. dziadkowie, sąsiedzi, krewni, znajomi)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo rożne, uzależnione od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowawczych dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

RODZINA WSPIERAJĄCA WE WSPÓŁPRACY Z ASYSTENTEM RODZINY POMAGA RODZINIE PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W:

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- opiece i wychowaniu dzieci

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

 

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ/ZROBIĆ?

 • ZŁOŻYĆ WNIOSEK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOPS NOWY DWÓR GDAŃSKI
 • ZGODZIĆ SIĘ NA WIZYTĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 • UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PODPISAĆ UMOWĘ, KTÓRA OKREŚLI MIN. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM WSPARCIA RODZINIE

​​

29.05.2020

 

 

 

 

 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE – RODZINY WSPIERAJACE

 

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim poszukuje osób chętnych do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 20111r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U z 2017r. poz.697 z póź. zm.)

WAŻNE!

Funkcja rodziny wspierającej może być powierzona osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka ( np. dziadkowie, sąsiedzi, krewni, znajomi)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo rożne, uzależnione od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowawczych dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

 

RODZINA WSPIERAJĄCA WE WSPÓŁPRACY Z ASYSTENTEM RODZINY POMAGA RODZINIE PRZEŻYWAJĄCEJ TRUDNOŚCI W:

- prowadzeniu gospodarstwa domowego

- opiece i wychowaniu dzieci

- kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

 

CO MUSZĘ WIEDZIEĆ/ZROBIĆ?

 • ZŁOŻYĆ WNIOSEK W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MGOPS NOWY DWÓR GDAŃSKI
 • ZGODZIĆ SIĘ NA WIZYTĘ PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CELU PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO W MIEJSCU ZAMIESZKANIA
 • UZYSKAĆ POZYTYWNA OPINIĘ DYREKTORA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
 • PODPISAĆ UMOWĘ, KTÓRA OKREŚLI MIN. ZASADY ZWROTU KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM WSPARCIA RODZINIE

​​13.01.2020

 

 

 
Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami
wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Pomoc rodzin wpierających określona jest w art. 29 - 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.).
 
Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć m.in. wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, organizacji czasu rodziny, pomocy dzieciom w nauce, zarządzania budżetem rodziny oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
 1. złożyć wniosek w tej sprawie w Mgops Nowy Dwór Gdanski
 2. umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. uzyskać pozytywną opinię Dyrektora MGOPS w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 4. podpisać umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Zainteresowanych pomocą rodzinom zachęcamy do kontaktu z Miejskim Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim. tel. 55 247 22 39.

10.01.2019

Biuletyn Informacji Publicznej

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny