Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: O instytucji

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

W związku z nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu  Przemocy Domowej z dnia 29 lipca 2023 ( Dz.U.2005, nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami) wystąpiła konieczność powołania składu nowego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej  z dnia 13.07.2023 nr  474/LXIX/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwolywania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz zarządzeniem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z 2023 roku został powołany skład nowego zespołu w osobach:

1. Urszula Inczewska- Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego – Z-ca Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 

2. Katarzyna Jureko - Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 

3. Joanna Mikos – Sekretarz Zespołu Interdyscyplinarnego - przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 

4. Sabina Jurkowska – przedstawiciel Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Dworze Gdańskim 

 5. Iwona Wasilewicz – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim 

 6. Piotr Wiśniewski – przedstawiciel Policji w Nowym Dworze Gdańskim

 7. Magdalena Pinkowicka - przedstawiciel Policji tj. Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim

 8. Anna Stec – przedstawiciel Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim

 9. Jolanta Gilbas- Noga – przedstawiciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim 

 10. Anna Cieślak – przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Lubieszewie

11. Izabela Pluta – przedstawiciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kmiecinie

12. Katarzyna Zielińska – przedstawiciel Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Merzęcinie 

13. Katarzyna Reich – Stępniewska – przedstawiciel Niepublicznego Przedszkola Językowo- Muzycznego Calineczka w Nowym Dworze Gdańskim 

14. Anna Górska – przedstawiciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym dworze Gdańskim 

15. Elżbieta Zylka - przedstawiciel Ochrony Zdrowia tj. Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.             Z.O.O. w Malborku - Szpital w Nowym Dworze Gdańskim 

16. Anita Kordek – Sas – przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Nowym Dworze Gdańskim oraz przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Malborku

17. Aleksandra Krefta – przedstawiciel Organizacji Pozarządowej w Nowym Dworze Gdańskim 

18. Iwona Winiarska – przedstawiciel Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 

19. Michał Ogrodnik – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Malborku

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2024.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:

1)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym; 

5)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Zadania zespołu interdyscyplinarnego mają charakter zapobiegawczy i mają na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez działania poprzedzające akt przemocy, a nie tylko następujące po stwierdzeniu występowania przemocy. 

Natomiast zgodnie z nową Ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego  w Nowym Dworze Gdańskim należy tworzenie warunków umożliwiających realizacje zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów w szczególności poprzez :

1)      diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym 

2)      inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzenie ich wykonania właściwym podmiotom 

3)      inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową 

4)      opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej, oraz ochrony osób doznających przemocy domowej

5)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym

6)      powoływanie grup diagnostyczno – pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie działań 

7)      monitorowanie procedury „Niebieskie Karty”

8)      przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust.3, oraz dokumentacji , o której mowa w art. 9c ust. 5a

9)      kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno – terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową

10)  składanie na wniosek grupy diagnostyczno – pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r. – Kodeks wykroczeń ( Dz. U. z 2022e. poz.2151, 2311,2581 i 2600 oraz z 2023r. poz. 289 i 535)

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.