Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

Jak i gdzie szukać pomocy?

Jak i gdzie szukać pomocy.

Doznajesz przemocy ze strony bliskiej osoby lub jesteś jej świadkiem? Możesz zmienić swoje życie. Zaczynając od:

- rozmowy z zaufaną osobą. Powiedz o tym przyjacielowi, rodzinie, sąsiadom, pracownikowi ośrodka pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim

- wiary że masz w sobie siłę, by dokonać zmiany w swoim życiu.

- powiadomienia Policji dzwoniąc pod numer 997 lub 112 w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

- nie usprawiedliwiania sprawcy przemocy. Nikt nie ma prawa bić, poniżać i krzywdzić drugiego człowieka w żaden sposób. Przemoc jest przestępstwem, za które odpowiedzialność ponosi sprawca.

- bycia w gotowości do opuszczenia domu (ucieczki). W razie potrzeby, spakuj najpotrzebniejsze rzeczy swoje i dzieci w tym: dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacje ubezpieczeniową, telefon komórkowy, lekarstwa, pieniądze, ubrania, inne rzeczy dla dzieci.

- zgłoś się do instytucji np. Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zapewni Tobie i Twojej rodzinie, bezpłatne schronienie, gdy jesteś osobą doświadczającą przemocy domowej, udzielą Ci pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej. Specjaliści opracowują indywidualny plan pomocy mający na celu przezwyciężenie sytuacji kryzysowej.

-  sporządzenie tzw. Niebieskiej Karty” przez odpowiednie służby tj. dzielnicowego, pracownika socjalnego, lekarza czy pedagoga.

- zgłoś się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gdzie możesz otrzymać wsparcie socjalne oraz materialne na zabezpieczenie podstawowych potrzeb, tj. zakup żywności, leków, opału, odzieży, pokrycia kosztów posiłku w szkole. Świadczenie pomocy społecznej udzielane są na wniosek zainteresowanej, lub innej osoby za zgoda tej osoby. Wszelkich informacji udzieli pracownik socjalny właściwy do miejsca zamieszkania.

- w razie doznania obrażeń ciała zgłoś się niezwłocznie do lekarza po pomoc medyczną. Lekarz wystawi bezpłatne zaświadczenie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała mających związek z aktem przemocy.

- zadzwoń pod numer 801-12-00-02 Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” otrzymasz pomoc i wsparcie.

- Prokuratura, Policja – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się, popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych możesz zwrócić się do Komisji z wnioskiem skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu.

Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna- w wyniku doświadczenia przemocy lub bycia jej świadkiem, dziecko może przejawiać pewne niepokojące zachowania, które zdiagnozować oraz pomóc leczyć mogą specjaliści z Poradni.

 

Dane adresowe instytucji działających na terenie Nowego Dworu Gdańskiego:

Zespół Interdyscyplinarny
działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. M. Konopnickiej 19

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247-21-72/ 55 47 2 39

szczegółowe informacje: www.mgopsndg.pl

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Konopnickiej 19

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247-21-72

e-mail: sekretariat@mgopsndg.pl

szczegółowe informacje: www.mgopsndg.pl

 

Komenda Powiatowa Policji

ul. Kościuszki 10

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: (055) 246-92-72,   (055) 246-92-73,   (055) 246-92-22
fax:(055) 246-92-23

e-mail: kppndg@pomorska.policja.gov.pl

szczegółowe informacje na stronie: www.nowydworgdanski.policja.gov.pl

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 28 A

82-100 Nowy Dwór Gdański

( tel/fax) (55) 246-81-75; (55) 246-82-05

e-mail: sekretariat@pcprndg.pl

szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pcprndg.pl

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Warszawska 52

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 261-73-04

e-mail: oik@pcprndg.pl

szczegółowe informacje na stronie internetowej :www.pcprndg.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Ernesta Wejhera 3

      82- 100 Nowy Dwór Gdański

Wnioski o leczenie osoby uzależnionej od alkoholu można pobrać w  Urzędzie Gminy
przy ul. E. Wejhera 3 lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Konopnickiej 19 w Nowym Dworze Gdańskim

 

      Ośrodek Terapii Uzależnień Uzależnień i Współuzależnienia

      ul. H.Sienkiewicza 17
      I piętro pok. 44

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 695-175-029

 

Prokuratura Rejonowa

      ul. Plac Słowiański 6

      82-200 Malbork

      tel/fax  55-24-94

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

ul. Warszawska 28

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. (55) 261-09-92 wew. 17

szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.malbork.sr.gov.pl/kuratorzy/

 

Szpital w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Dworcowa 12

      82-100 Nowy Dwór Gdański 
      tel. Administracja / Sekretariat: 55 247 22 13

      Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  tel. 55 247 22 47

     szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pcz.net.pl/NDG/

 

     Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna

     ul. 3 Maja 6

     82-100 Nowy Dwór Gdański

     Tel/fax 55 247 22 82

     e- mail : poradniandg@interia.pl

     szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.pppndg.strefa.pl

 

Pod wskazanymi numerami telefonów można uzyskać bezpłatną, specjalistyczną pomoc i wsparcie

NIEBEZPIECZNE SYTUACJE

Niebieska Linia - dla osób, które czują się ofiarami przemocy w rodzinie

- 112

- 800 12 00 02

Fundacja Dzieci Niczyje.(czynny codziennie od 12.00 – 20.00).

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

 

 

                            - 116 111

- 800 12 12 12

 

 

Infolinia dla młodych osób myślących o ucieczce z domu

- 116 000

Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

- 116 123

Telefon zaufania dla osób uzależnionych i ich bliskich

- 801 889 880

Pomoc dla osób młodych w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych

- 800 100 1000

Telefon zaufania - problemy narkotykowe

- 801 199 990

"Pomarańczowa Linia" dla rodziców, których dzieci sięgają po alkohol, narkotyki

- 801 140 068

STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją

- (22) 621 35 37

Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane – telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca

- (22) 844 14 82

Telefon Fundacji ITAKA - Dla rodzin osób zaginionych

- 801 24 70 70

La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

- (22) 628 99 99

Telefon informacji i interwencji Fundacji „Rodzić po Ludzku”

- (22) 627 27 03

Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych prowadzona przez koło Wrocławskie TPBA

- 800 292 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny