Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Kampania “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Utworzono dnia 28.12.2020

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje Ogólnopolską Kampanię Społeczną pod hasłem “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach Kampanii przygotowaliśmy, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

Linki do Kampani: http://we.tl/t-ysmBYzXCRo

                              http://we.tl/t-ayw24XRPkz

Instrukcja pobierania plików:

http://file:///C:/Users/Ula/Downloads/instrukcja-pobierania-plikow.pdf


 

 

 

czytaj dalej na temat: Kampania “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Utworzono dnia 19.12.2020

Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek,

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia

życzy Dyrektor MGOPS wraz z pracownikami

czytaj dalej na temat: ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

PACZKI DLA SENIORÓW

Utworzono dnia 19.12.2020

 A tymczasem w Miejsko-Gminnym Osrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim trwają przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku pracownicy socjalni i asystenci rodzin przygotowują upominki w postaci paczek świątecznych dla Seniorów, korzystajacych z usług opiekuńczych oraz osób z niepełnosprawnością, samotnych, bezdomnych,  również korzystających ze wsparcia tut. Ośrodka. 

W tym roku paczki przygotowano dla 105 osób.

czytaj dalej na temat: PACZKI DLA SENIORÓW

PROJEKT SOCJALNY " KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"- edycja druga

Utworzono dnia 19.12.2020

W dniu 18.12.2020 r. o godzinie 18:00  pracownicy socjalni tut. Ośrodkai, Monika Dworecka oraz Anna Jankowska zrealizowały drugą edycję projektu socjalnego " Kiedy śmieje sie dziecko, śmieje się cały świat".

Celem projektu było spełnić wszystkie marzenia dzieci z Domu Dziecka w Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Naszych pracowników oraz bardzo cięzkiej pracy, udało się urzeczywistnić marzenia dzieciaków.

Ogromne podziękowania dla sponsorów, tych prywatnych , którzy się nie ujawnili a także firm, które wspieraja tak wspanialą inicjatywę.

Serdecznie dziękujemy za duże serducha:

 -firmie SCROL Sp. Z o.o. z Chwaszczyna, Zakład Ogólnobudowlany MARKBUD Marek Lewańczuk z Chwaszczyna, Torf Corporation Sp. Z o.o. Kąty Wrocławskie, Fundacja Orlen, PKO Bank Polski Zespół Obsługi Dokumentacji i Inwentaryzacji w Elblągu. 

zdjęcia dzięki uprzejmości Dziennik Bałtycki Patryk Philipp

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: PROJEKT SOCJALNY " KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO, ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT"- edycja druga

PROJEKT SOCJALNY CHOINKA POD CHOINKĘ

Utworzono dnia 17.12.2020

„Choinka pod choinkę”

Fajnie, że jesteśmy razem!

We wtorek  15 grudnia  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gd. w ramach projektu socjalnego „choinka pod choinkę” zorganizował dla podopiecznych ośrodka prezent w postaci świątecznego drzewka bożonarodzeniowego. Pomysłodawcami akcji byli asystenci rodziny, którzy chcieli w ten niezwykły sposób wesprzeć swoich podopiecznych. Szczególne podziękowania należą się firmie WAITW z Elbląga  której właścicielem jest Pan Ariel Zubiel był on głównym sponsorem projektu. Dzięki Panu Arielowi  rodziny wraz  z dziećmi miały możliwość wyboru pięknego świątecznego drzewka.  

Panie Arielu w imieniu swoim oraz szczęśliwych rodzin DZIĘKUJEMY.

czytaj dalej na temat: PROJEKT SOCJALNY CHOINKA POD CHOINKĘ

ZARZĄDZENIE NR 15/2020

Utworzono dnia 15.10.2020

Zarządzenie Nr  15/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

 z dnia 15 października 2020 roku

 

w  sprawie zawieszenia działalności Żuławskiego Klubu Seniora

 

Na podstawie §24 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) w związku  § 10 ust.2, § 11 ust.2, § 12 pkt 3, § 14 pkt 2, § 26 ust. 5, § 28 ust.1 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zatwierdzonego zarządzeniem Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 zarządzam, co   następuje:

 

§ 1.

 

Z dniem 15 października 2020 roku zawieszona zostaje, do odwołania, działalność Żuławskiego Klubu Seniora.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. wywieszenie  informacji na tablicy ogłoszeń,
 2. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

 

 

 

                 D Y R E K T O R

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne w Nowym Dworze Gdańskim

 

/-/  mgr Katarzyna Jureko

czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 15/2020

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

Utworzono dnia 08.12.2020

Zarządzenie Nr  17/2020

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowym Dworze Gdańskim

 z dnia 8 grudnia 2020 roku

 

w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2020 roku w zamian za święto przypadające
w sobotę

 

Na podstawie §10 ust. 1, §11, §12 Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim zatwierdzonego zarządzeniem Nr 643 Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 30 września 2020 r zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam dzień  24 grudnia 2020 roku (czwartek) dniem wolnym  od  pracy  dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim w zamian za ustawowe święto 26 grudnia 2020 roku przypadające w sobotę.

 

§ 2.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez:

 1. wywieszenie  informacji na tablicy ogłoszeń,
 2. zamieszczenie informacji na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

 

 

 

      D Y R E K T O R

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

 

     /-/  mgr Katarzyna Jureko

czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 17/2020

5.12 2020 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Utworzono dnia 05.12.2020

 

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Praca, którą wykonuje się za darmo, z potrzeby serca, jest istotnie bezcenna. W celu wyrażenia uznania dla trudu wolontariuszy na całym świecie z inicjatywy ONZ obchodzony jest od 1986 roku Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by uświadomić społeczeństwu wysiłek, jaki wkładają rozmaite organizacje pożytku publicznego w niesienie pomocy innym, zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak i globalnym.  

Początkowo słowo wolontariusz oznaczało osobę, która poświęca się służbie wojskowej. W XVIII i XI wieku zaczęły zaś pojawiać się pierwsze organizacje charytatywne (wiele z nich z inicjatywy Kościoła) skupione nie tylko na pomocy w miejscach działań wojennych, ale również w wymiarze lokalnym. Oczywiście nie oznacza to, że ludzie wcześniej sobie nie pomagali. Jednak dopiero w XX wieku wolontariat nabrał bardziej złożonego i zjednoczonego wymiaru. Dziś miliony ludzi dobrej woli czynnie uczestniczą w działaniach humanitarnych, pokojowych i charytatywnych, prowadzonych m.in. przez Czerwony Krzyż, Korpus Pokoju czy UNICEF. W Polsce wolontariat jest mniej powszechny niż na Zachodzie, w dużej mierze z powodu braku odpowiednich inicjatyw w czasach PRL-u. Sytuacja ulega jednak wyraźnej poprawie od lat 90., kiedy zaczęły powstawać liczne organizacje pozarządowe. Dziś na terenie kraju istnieje sieć Centrów Wolontariatu, które pośredniczą między osobami szukającymi pomocy i gotowymi ją ofiarować. Nieoceniony wpływ na rozwój świadomości pro-społecznej wywarła również Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Szacuje się, że obecnie ok. 10% Polaków jest lub bywa wolontariuszami. 

Zobacz obraz źródłowy

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY
 

czytaj dalej na temat: 5.12 2020 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIUSZA

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Utworzono dnia 03.12.2020

Zobacz obraz źródłowy

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym   w poszukiwaniu  rozwiązań trudnych sytuacji!.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016r. poz. 575 z późn. zm.)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny    i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:

 • w opiece i wychowaniu dzieci,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Miejsko-Gminnym Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim 

 

czytaj dalej na temat: ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

ODWOŁANIE REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Utworzono dnia 03.12.2020

Obraz znaleziony dla: odwołanie usługi opiekuńcze

 

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, z uwagi na możliwośc rozprzestrzeniana się wirusa, który wywołuje chorobę COVID,  informuje ,że do odwołania  ogranicza  świadczenie usług opiekuńczych w środowisku. 

Usługi zostają ograniczone do koniecznych i niezbędnych zakupów, przynoszonych pod drzwi podopiecznego.

Za utrudnienia przepraszam. 

Jednocześnie informujemy, że osoby nie objęte wsparciem w formie usług opiekuńczych mogą się zgłaszać po pomoc pod numer  telefonu:  22 505 11 11

lub pod numer OPS 55 247  22  39

czytaj dalej na temat: ODWOŁANIE REALIZACJI USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 264

W poprzednim tygodniu: 366

W tym miesiącu: 1214

W poprzednim miesiącu: 1436

Wszystkich: 102478