Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

AKTUALNOŚCI, strona 4:

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I Poziomu Referencyjnego w Nowym Dworze Gdańskim

Utworzono dnia 29.04.2021

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej
dla Dzieci i Młodzieży I Poziomu Referencyjnego
w Nowym Dworze Gdańskim

 

Z początkiem lutego 2021 r. w Przychodni w Nowym Dworze Gdańskim, przy ulicy Sienkiewicza 17 rozpoczął  działalność Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, który oferuje profesjonalne wsparcie dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu Nowy Dwór Gdański oraz powiatów sąsiednich.
Wsparcie zapewni zespół profesjonalnych i wykwalifikowanych psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

Do Ośrodka może być kierowana dzieci i młodzież, która nie wymaga interwencji psychiatry, natomiast zmaga się z trudnościami w sferze emocji i zachowań. Skierowanie od lekarza nie jest wymagane.

Naszymi Pacjentami mogą być osoby, które spotykają się z trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi, mają trudności z asertywnością i stawianiem granic.

Zapraszamy osoby, które doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości.
Oferujemy wsparcie dla dzieci i młodzieży zachowującej się impulsywnie, agresywnie i stosujących zachowania samouszkadzające.
Ofertę kierujemy również do osób, które z powodu pandemii doświadczają izolacji społecznej, a z tym nasilenia różnych innych trudności.

Naszym celem i zadaniem jest pomoc dzieciom i młodzieży i ich bliskim, w leczeniu różnych zaburzeń i trudności, pomaganie odkryć własny potencjał i stwarzać warunki do osobistego rozwoju.

 

Wizyty należy umawiać telefonicznie

515 768 855,
55 246 22 33.

 

czytaj dalej na temat: Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży I Poziomu Referencyjnego w Nowym Dworze Gdańskim

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ KWIECIEŃ 2021

Utworzono dnia 16.04.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu kwietniu 2021 będzie wydawana  w dniu 21, 22 oraz 23 kwiecień 2021 roku dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych. Żywność wydawać będą żołnierze z  7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt mar. Adama Dedio z Malborka wraz z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów,  w jakim dniu mają się zgłosić po odbiór żywności.

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ KWIECIEŃ 2021

WNIOSEK NA "500+" 2021/2022

Utworzono dnia 30.03.2021

Ważne! Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie...

czytaj dalej na temat: WNIOSEK NA "500+" 2021/2022

INFORMACJE NA TEMAT NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO 2021/2022

Utworzono dnia 24.03.2021

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 30.03.2021 BĘDĄ WYDAWANE WNIOSKI NA ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY  2021/2022 OD 01.04.2021r. WYPEŁNIONE WNIOSKI PROSZĘ WRZUCIĆ DO SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZY DRZWIACH OŚRODKA LUB DOSTARCZYĆ POCZTĄ ! O dnia 01.02.2021r....

czytaj dalej na temat: INFORMACJE NA TEMAT NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO 2021/2022

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Utworzono dnia 09.03.2021

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA  W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

 

Starosta Nowodworski zachęca do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Porady odbywają się telefonicznie:

  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28B, tel. 504-935-958
  • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej 11, tel. 504- 935-961 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

czytaj dalej na temat: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ W M-CU MARZEC

Utworzono dnia 03.03.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem  w miesiącu marcu 2021 będzie wydawana  w dniu 16, 17 i 18 marzec 2021 roku dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych.

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 12.00- 15.00

Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów,  w jakim dniu mają się zgłosić po odbiór żywności.

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: WYDAWANIE ŻYWNOŚCI POPŻ W M-CU MARZEC

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POPŻ

Utworzono dnia 26.02.2021

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że żywność w ramach POPŻ, w związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem będzie wydawana  w dniu 26.02 2021 oraz 01i 02.03.2021  dla mieszkańców zakwalifikowanych w ramach wytycznych.

Informujemy ponadto, że żywność będzie  wydawana z magazynu  mieszczącego się na ul. Plac Wolności ( byłe ABK) od godz 9.00-12.00

Pracownicy socjalni będą telefonicznie informować swoich klientów,  w jakim dniu mają się zgłosić po odbiór żywności.

Z uwagi na sytuację  ogłoszonej epidemii-możliwość rozprzestrzeniania COVID-19 prosimy Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności przy odbiorze żywności, zachowanie odległości między osobami oraz wyposażenie się w środki ochronne, typu maseczki czy rękawiczki.

Takim zachowaniem nie narażacie Państwo siebie ani pracowników wydających żywność na możliwość zakażenia.

 

czytaj dalej na temat: TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI POPŻ

INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO POPŻ

Utworzono dnia 26.02.2021

 

Zasady postepowania w okresie zagrożenia  epidemiologicznego związanego z COVID-19 w ramach realizacji POPŻ Podprogram 2020.

  1. W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, zaleca się kwalifikowanie przez OPS/OPL osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej. Pracownik ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku osób bezdomnych także przedstawiciel organizacji partnerskiej samodzielnie lub za pośrednictwem przedstawiciela innej placówki, wypełnia formularz skierowania, zgodnie z wzorem w załączniku nr 5.1 lub formularz oświadczenia zgodnie z wzorem nr 7.1 do Wytycznych IZ. Podpisany formularz przekazuje się w formie elektronicznej lub innej dostępnej formie do właściwej organizacji partnerskiej, która na jego podstawie udostępnia żywność osobie zakwalifikowanej.
  2. W przypadku tymczasowego zawieszenia działalności organizacji wydających posiłki, osobom zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej w formie posiłku, zaleca się udostępniać pomoc na wynos lub w formie paczek żywnościowych.
  3. W przypadku osób bezdomnych, dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych, odpowiednio do potrzeb tych osób i możliwości OPR/OPL. Osoby bezdomne zgłaszające się do programu w okresie epidemiologiczny należy zakwalifikować na podstawie załącznika nr 6.1.
  4. Przedstawiciele placówek, w których przebywają osoby bezdomne, takich jak: schroniska, noclegownie, hospicja itp. Nie należących do sieci organizacji partnerskich w ramach POPŻ, mogą w imieniu osoby/osób bezdomnych wypełniać i przekazywać oświadczenia bezpośrednio do organizacji partnerskich, jak również odbierać paczki z żywnością i przekazywać je osobom bezdomnym. Do odbioru paczki z żywnością z OPL uprawnieni są także funkcjonariusze służb takich jak m.in. WOT, Straż Miejska lub Ochotnicza Straż Pożarna.
  5. Prowadząc dystrybucję żywności należy stosować środki ostrożności i stosować się do bieżących zaleceń służb sanitarnych.
  6. Osoba wydająca żywność/dostarczająca żywność osobie uprawnionej zaznacza w formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Wytycznych IZ jakie artykuły spożywcze zostały dostarczone i potwierdza podpisem wydanie artykułów.
  7. Jeśli pomoc żywnościowa została dostarczona przez pracowników innych instytucji lub służb niż organizacje partnerskie, listę wydanych artykułów spożywczych należy przekazać właściwej organizacji partnerskiej.
czytaj dalej na temat: INFORMACJA W SPRAWIE POSTĘPOWANIA EPIDEMIOLOGICZNEGO POPŻ

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 65

W poprzednim tygodniu: 343

W tym miesiącu: 1012

W poprzednim miesiącu: 1573

Wszystkich: 118755