Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zespół Interdyscyplinarny - to grupa osób podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie

 • realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016- 2020             

Zespół Interdyscyplinarny tworzy  grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,

 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Dworze Gdańskim jest:

 1. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 3. uchwała nr 262/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 marca 2017r. , w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 4. zarządzeniem Nr 793 z dnia 5.05.2017r. ze zmianami ząrzadzenie Nr 911 z dnia 24.IX.2017, zarządzenie Nr 978 z dnia 12.XII.2017r.,zarządzenie Nr 1128 z dnia 12.06.2018r.  Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obszarem działania Zespołu Interdyscyplinarnego, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański    

 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowym Dworze Gdańskim

Do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym działającym w Nowym Dworze Gdańskim zostały powołane zgodnie z Zarzadzeniem  Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego  następujące osoby:

1. Katarzyna Jureko - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  - Dyrektor - Przedstawiciel Miejsko -Gminnego Osrodka Pomocy społecznej Nowy Dwór Gdański

2. Joanna Mikos - Z-ca Przewodniczacj Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  - Przedstawiciel Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

3. Magdalena Pinkowicka - Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Nowy Dwór Gdański

4. Waldemar Laprus- Przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej w Malborku

5. Elżbieta Zylka - Przedstawiciel Powiatowego Centrum Zdrowia Sp.z.o.o w Malborku Szpital w Nowym Dwórze Gdańskim

6. Monika Jastrzębska-Opitz - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej Nowy Dwór Gdański

7. Zenon Chomacki - Przedstawiciel Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Nowym Dworze Gdańskim

8. Iwona Winiarska - Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Nowy Dwór Gdański

9. Joanna Kowalczuk - Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Nowy Dwór Gdański

10. Iwona Wasilewicz - Przedstawiciel Oświaty Nowy Dwór Gdański

11. Agnieszka Gorczyńska- Prokurator Prokuratury Rejonowej w Malborku

12. Joanna Brucka-Przedstawiciel Oświaty w Nowym Dworze Gdańskim

 

Biuletyn Informacji Publicznej

NASZA PLACÓWKA

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Konopnickiej 19
82-100 Nowy Dwór Gd.
Tel. 55 247 22 39
Faks 55 506 55 41
 
 
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek
7:30 - 15:30
środa
7:30 - 16:30
piątek
7:30 - 14:30
                                                                                                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                          

                                                                                       

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny